Mogensen WedelAllgaier StammhausAllgaier GoeppingenAEFMogensen SchwedenGosag
MOGENSEN
cesky | nemecky | anglicky

Sítování a trídení


Firma Mogensen GmbH &Co. KG byla založena v r. 1968 - se sídlem ve Wedelu / Hamburg. Zabývá se sítovací a trídící technikou jako jedním z nejduležitejších mechanických delících zpusobu pro úpravu sypkého materiálu. Firma se stala známá svými vyjímecnými vícepatrovými - sítovacími stroji, Mogensen-Sizer. Specifickým know-how ve spojení s inovativní technikou získal podnik v oblasti výroby sítovacích stroju a zarízení brzy mezinárodní uznání.

Firma patrí od roku 1988 do Allgaier-Group, která taktéž je mezinárodne aktivní v oboru sítovací a úpravárenské techniky.

Skupina patrí v Evrope k jednomu z nejvetších výrobcu sítovací techniky. Celosvetove je známá jako jeden z vedoucích producentu stroju a zarízení pro zpracovatelské technologie. Výrobní paleta firmy Mogensen zahrnuje široký program: Mogensen sítovací stroje pro trídení od jemných do stredních zrnitostí s variantou vytápení a zkrápení sít, s automatickou kontrolou stavu sít a jejich pneumatických cištením, tycový Sizer a vibracní tycový Sizer pro hrubé delení težko sítovatelných produktu. Trídice s kruhovým pohybem, trídice se síty buzenými úderovými lištami, síta s lineárním pohybem, vibracní podávací žlaby s ruznou pohonnou technikou, potrubní dopravníky a rozdelovací žlaby, elektronická kontrola jednotlivých stroju. Stroje jsou využívány celosvetove v nejruznejších prumyslových odvetvích. Více než 10000 dodaných zarízení jsou nejlepším dukazem jejich spolehlivosti a výkonnosti.

Od roku 1996 vyvíjí a prodává firma Mogensen optoelektronické trídící systémy Mogensen MSort pro trídení sypkých materiálu. Zarízení MSort umožnuje rozlišení skutecných barev, což nabízí zcela nové možnosti použití. MSort trídí barevne rozdílné, težko tríditelné materiály jako umelé hmoty, staré sklo, kamenivo, kamennou sul a morskou sul, minerálie a smesi zrnitých produktu nejrozmanitejšího složení podle kritérií svetlosti, barevných znaku nebo velikosti jednotlivých kusu s vysokým stupnem úcinnosti. V celém svete je už v provozu pres 350 stroju.

Jedním z dalších vývojových trendů firmy Mogensen je rentgenový třídicí systém pro vytřídění nežádoucích příměsí jako varné sklo a olověné sklo z normálního skla v jednom technologickém kroku. Použitím této techniky se rovněž otevírají nové možnosti v oblasti třídění nerostů jakož i v mnoha dalších oborech.

Kontakt


Kontaktujte nás nebo naše prodejní partnery:

AL-MO, spol. s r.o.
Africká 34
160 00 Praha 6
CZECH REPUBLIC
responsible: Mr. Ing. Pavel Danes

Tel: +42 02 24310293
Fax: +42 02 24310011
Mobil +420 60 2379679

E-Mail info@al-mo.cz

Více informací


http://www.mogensen.de